Privacyverklaring H+H Benelux

1 INTRODUCTIE EN DEFINITIES

1.1 Uw privacy is belangrijk voor H+H. Dit beleid beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, doorgeven en opslaan.

1.2 Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens over u. Dit betekent dat H+H de verantwoordelijke gegevensbeheerder is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

1.3 Alle verwijzingen naar "wij" of "ons" in dit beleid verwijzen naar:

 

H+H Benelux BV ("H+H")

Magnesiumstraat 1A, 6031 RV Nederweert

KvK-nummer 14106085

 

1.4 In samenhang van deze richtlijnen hebben de volgende termen en uitdrukkingen de onderstaande betekenis, tenzij de context anders vereist.

  • "Wetgeving inzake gegevensbescherming" betekent de wetgeving, die de fundamentele rechten en vrijheden van personen beschermen en in het bijzonder hun recht op privacy te waarborgen met betrekking tot de verwerking van persoongegevens bij H+H.
  • "Wet bescherming persoonsgegevens" betekent de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.(AVG)
  • "GDPR" betekent in EU General Data Protection Regulation. In NL "AVG"
  • "Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot u als betrokkene.
  • "Verwerking" of "verwerkt" betekent elke handeling welke is gekoppeld aan persoonlijke gegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslag, aanpassen of wijzigen, het ophalen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzenden, verspreiden of enig andere vorm van beschikbaar stellen, opstellen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

 

2 WAAROM BEWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS?

2.1 Onze website

2.1.1 Wanneer u onze website bezoekt, ontvangen wij informatie over uw IP-adres.

2.1.2 Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om de functionaliteit van onze website te waarborgen en om aan onze gebruikers ondersteuning te bieden van onze producten en diensten.

2.2 Onze nieuwsbrieven

2.2.1 Indien u toestemming heeft gegeven om onze nieuwsbrief te ontvangen, zullen wij uw contactinformatie verwerken om u te voorzien van de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@hplush.nl. We zullen u dan onmiddellijk van onze mailinglijst verwijderen.

2.3 Onze cookies

2.3.1 Onze website gebruikt cookies om informatie te verkrijgen en te verwerken met betrekking tot uw gebruik van de website. Sommige informatie die we verzamelen met behulp van cookies, kan persoonlijke gegevens bevatten, zoals informatie over uw IP-adres.

2.3.2 We verwerken uw persoonlijke gegevens om statistisch onderzoek en webanalyse uit te voeren welke gebruikt kunnen worden om de functionaliteit van onze website en de gebruikers ervaring te verbeteren.

2.3.3 U kunt uw toestemming voor onze plaatsing van cookies op elk gewenst moment intrekken door contact op te nemen met privacy@hplush.nl. Ons cookie-beleid legt u ook uit hoe u cookies kunt blokkeren, zodat uw apparaat niet wordt gevolgd wanneer u onze website bezoekt, maar houd er rekening mee dat door het blokkeren van cookies automatisch bepaalde functionaliteitten op onze website worden geblokkeerd, wat betekent dat deze niet correct werkt.

2.3.4 Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

 

3 OPSLAG EN VERWIJDERING

3.1 Alle persoonlijke gegevens worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt.

3.2 Indien u via onze website contact met ons opneemt, zullen we uw gegevens gebruiken om uw verzoek te beantwoorden. Dit vereist dat we uw opgegeven e-mailadres of andere contactinformatie voor dit doel opslaan en gebruiken.

3.3 We verwijderen de informatie die we verzamelen met behulp van cookies welke persoonlijke gegevens bevatten uiterlijk na 6 maanden nadat deze door ons zijn geregistreerd.

 

4 UW RECHTEN

4.1 De wet op de gegevensbescherming biedt u een reeks rechten in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens. In dit verband hebt u het recht te verzoeken om persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen of de verwerking van persoonlijke gegevens te beperken, als u denkt dat ze onjuist zijn. Bovendien hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking op basis van onze legitieme belangen als een wettelijke basis. We zijn verplicht om uw verzoek te beoordelen en ernaar te handelen. Bovendien hebt u ook het recht op dataportabiliteit als dit relevant zou worden.

4.2 U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u redenen heeft om aan te nemen dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag

Telefoon: 088-1805250

 

5 CONTACTINFORMATIE

5.1 Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met privacy@hplush.nl.