Geluidsisolatie met cellenbeton

De cellenstructuur van H+H Cellenton heeft een gunstig effect op de geluidsisolatie. Door interne demping van het materiaal vertoont cellenbeton een geluidsisolatie die ca 2 dB beter is dan bouwcomponenten met hetzelfde gewicht van de meeste andere massieve bouwstoffen. De norm NEN 5077 legt de eisen vast die worden gesteld aan de geluidsisolatie, met als doel om mensen te beschermen tegen geluidsoverlast. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie belangrijke onderdelen.

Bescherming tegen lawaai van buiten.

De noodzakelijke maatregelen tegen lawaai van buiten volgen uit het gebruik van de ruimten. Daarbij dient men rekening te houden met beïnvloedende factoren, zoals de verhouding van buitenwandoppervlak tot vloeroppervlak van het vertrek en het percentage vensteropvlak.

Bescherming tegen lawaai van wonen en/of werkruimten van anderen.

Bijzonder lawaaiige ruimten dienen niet te grenzen aan ruimten die geïsoleerd moeten worden. Aaneengeschakelde wooneenheden dienen waar mogelijk geluidstechnisch losgekoppeld te worden. Scheidingswanden van trappenhuizen en appartementen in de etage woningbouw dienen zwaar uitgevoerd te worden.

Bescherming tegen lawaai binnen de eigen woning.

Aan de geluidsisolatie in de eigen woning worden ook eisen gesteld. Deze eisen zijn afhankelijk van de functie van de ruimte. Zo schrijft NEN 5077 voor dat de isolatie-index voor luchtgeluid en de isolatie-index voor contactgeluid voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie tenminste -20dB dient te zijn.