4. juin 2018

news

Benor certificaat voor H+H Cellenbeton

H+H is trots op haar BENOR certificaat! De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat er op basis van een periodieke externe controle voldoende vertrouwen bestaat dat de certificaathouder in staat is om de overeenstemming van het product met de geldende voorschriften doorlopend te waarborgen.

Door de toekenning en de instandhouding van dit certificaat verleent PROBETON de certificaathouder het recht tot gebruik van het BENOR-merk.