Compliance en beleid

Het compliance-programma van H+H helpt onze medewerkers bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden in overeenstemming met de regels en voorschriften van de landen waar we actief zijn zodat ze altijd integer kunnen handelen en voldoen aan hoge ethische normen. Ons compliance-programma is een fundamenteel onderdeel van de bedrijfsstrategie van H+H. Naast het vermijden van aanzienlijke juridische en financiƫle risico's helpt het onze medewerkers om hun werkzaamheden op de juiste manier uit te voeren en bevordert het de rechtmatige belangen van al onze werknemers, klanten, leveranciers, aandeelhouders en de samenleving in het algemeen.

De Gedragscode is de basis van het compliance-programma en zet de toon inzake onze bedrijfsintegriteit en ethische principes. Daarnaast zijn er een aantal kernpunten in de vorm van specifieke beleidslijnen die de belangrijkste onderwerpen tot in detail behandelen, zoals gezondheid en veiligheid, eerlijke concurrentie en corruptiebestrijding. Alle werknemers van H+H worden geacht de gedragscode en het specifieke beleid dat relevant is voor hun functies te lezen. Dat kan men doen door in te loggen op PolicyTech alwaar de genoemde documenten klaar staan.

Maak een melding! H+H tolereert middels het klokkenluiderssysteem geen enkele schending van de gedragscode. We vinden het daarom erg belangrijk dat u in geval van een schending van onze gedragscode, of een vermoeden ervan, onmiddellijk van zich laat horen. Dan zijn wij in staat om snel actie te ondernemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om schendingen van gezondheids- en veiligheidsprocedures, omkoping, corruptie, fraude of concurrentiebeperkende regelingen. H+H wil de open dialoog bevorderen en moedigt u daarom aan uw zorgen kenbaar te maken aan de relevante H+H-manager, de juridisch verantwoordelijke van de H+H Group of uw contactpersoon binnen H+H.